Vann og strøm i samme app

METI™ henter data om vannforbruk og strømforbruk så du kan få oversikt i samme app. Med dataene kan vann- og kraftleverandører enkelt kan avregne forbruk. Dataene skaper også grunnlag for sikkerhetstjenester og smarthjem.

Historien til METI™ starter med utfordringer i strømnett og vann-nett. Det blir for kostbart å bygge ut disse nettene for topper i forbruket. Ingen vil betale for dét! 

Derfor kommer i stedet strømpriser som er dyrere når alle bruker strøm (ved middagstider) og rimeligere når strømforbruket er lavt (midt på natta). Men, da sover vi jo? Ja, men så kan smarte systemer slå på for eksempel el-bilen og varmtvannsberederen for oss. METI™ vil hjelpe med det.

Store volumer vann forsvinner fra vannkilder til brukerne. Større rør hist og pist hjelper lite. I stedet måler stadig flere vannselskaper hvor mye vann som går ut, hvor mye som kommer frem og hvor mye som forsvinner underveis i nettet. Da kan de reparere på lure steder og planlegge godt.

 

METI™ er et prosjekt i Hurum Kraft. Vi har lært masse av å skifte ut gammeldagse strømmålere som krevde manuell avlesning til moderne målere hvor avlesningen går automatisk. Med kunnskapen kan vi hjelpe vann- og avløpsverk med tilsvarende modernisering.

Avlesningen er enkel for kundene og lønnsom for samfunnet. Dessuten åpner helt nye muligheter seg. Informasjonen i dataene kan brukes til å styre strøm- og vannforbruk smart. METI™ går i bresjen for dette. Hva om vannforbruket ditt en kald vinterdag plutselig blir kjempestort mens du er på jobb? Kanskje en lekkasje? Snart vil vannverket få varsel om dette og du kan kanskje slå av hovedkranen fra appen vår.  

Hva kommer? Alt er ikke avklart ennå. Men, mye kommer og det kommer fra oss. Uansett vil du ha full kontroll med bruk av dataene i henhold til personvernlovgivningen/GDPR.

 

Alt i én app

I Netti-appen som METI™ leverer kan alle brukere se vannforbruket sitt når de er hjemme. Hurum Kraft-kunder kan også se strømforbruket sitt i wattmeteret. Wattmeteret blir oppdatert med noen sekunders mellomrom. Bruk det i jakten på strømløsere. Du vil bli overrasket over de mange unødvendige lekkasjene.

Vannforbruk

Vann-nettet drar nytte av erfaringene fra strømnettet og får nå samlet inn data automatisk! Vi har nesten glemt allerede hvor tungvint det var å lese av strømmålerne! Nå vil vannmålerne bli lest av bortimot like usynlig. I andre land blir noe av teknologien brukt til å lese av gassmålere!

Wattmeter

I Netti-appen kan du følge strømforbruket i øyeblikket (oppdaterer seg hvert 2-3 sekund). Slå av eller på en ovn eller varmekabler, og du ser umiddelbart utslag på wattmeteret! På denne måten ser du virkelig hvilke dingser i hjemme som bruker mye strøm. Ganske sikkert kan du slå noe av helt eller i perioder og spare mye penger.  

Raskt tomt?

Noen steder forsvinner over halvparten av vannet fra kilde til forbrukere. METI™-prosjektet til Hurum Kraft vil hjelpe vannverk til automatisk avlesning av forbruk og oversikt over lekkasjene.

Ta kontakt med METI™!

6 + 15 =

Hurum Kraft AS. Post/besøk: Øvre Skoledalen 12, 3482 Tofte. NO 979 914 733 MVA.